Naše projekty

APODAC se v průběhu let věnoval mnoha zacíleným projektům na podporu vzniku porodních center a domů v ČR. Některé jsme jen doprovázeli u zrození, šly pak svou vlastní cestou. Do některých jsme se připojili a pokračovali v nich společně, zatímco jiné u nás vyrostly v samostatné projekty. A tak to prostě ve změně porodní péče v ČR je. Spousta lidí dělá spoustu práce a všichni se snaží, aby už to bylo ♥

Ať Stojí!
chceme porodní domy a centra

Ať Žijí!
projekt na podporu porodních asistentek

Fakta o porodu
fakta, čísla, statistiky a studie o předporodní, porodní a poporodní péči

Spolupráce s Bulovkou
spolupráce, projekty a semináře s FN Bulovka

Evropské Standardy pro porodní centra
APODAC je nositelem unikátního know-how implementace těchto Standardů

Jak Jinak
cesta je ve spolupráci…všichni jsme tu
pro ženu, její dítě a rodinu

ať MŮŽOU!
projekt na podporu komunitní porodní asistence

Porodnická data
přehled základních grafů
z dat ÚZIS

Další projekty
další aktivity a projekty