Naše projekty

Midwifery Unit Standards

 APODAC se aktivně odborně účastnila vývoje Evropských standard pro porodní domy a centra – Midwifery Unit Standards. Cílem těchto standard je podpora kvality porodní péče. Jedná se o celoevropsky aplikovatelný dokument, vytvořený s vizí zavést porodní domy a centra jako hlavní druh péče pro zdravé ženy v Evropě. Standardy budou užitečným vodítkem a nástrojem komukoli, kdo se zajímá o zavádění porodních domů a center do praxe

Standardy v anglickém jazyce si můžete stáhnout zde: http://www.midwiferyunitnetwork.org/mu-standards/.

Vytvořili jsme pracovní verzi Standard v českém jazyce. 

Máte-li zájem o českou verzi standard,  napište nám na info@apodac.org.

Spolupráce s Centrem porodní asistence v nemocnici Na Bulovce

Letos v roce 2018 byly v Praze podniknuty první kroky ke vzniku porodního centra v rámci nemocnice. Nemocnice na Bulovce začala provozovat Centrum porodní asistence, kde zdravé ženy mohou rodit pouze za podpory porodní asistentky (bez přítomnosti lékaře, pokud nevzniknou komplikace). Nemocnice chystá pro centrum nové prostory a rozvíjí tým porodní asistentek schopných samostatné podpory žen u porodu. APODAC se zapojil svou odbornou podporou ke vzniku Centra. Podpořili jsme vznik Centra jako pilotního projektu při jednání na vládní úrovni. V nemocnici na Bulovce jsme uspořádali odborný seminář pro práci v porodním centru. Seminář vedly porodní asistentky z Velké Británie, představitelky MUnet. Na podzim 2018 bude odborné vzdělávání pokračovat. APODAC a MUnet uspořádají druhý díl semináře na Bulovce, tentokrát zaměřený na interdisciplinární spolupráci v týmu porodního centra a porodnice. 

Ať stojí!

 Porodní domy centra jsou běžně dostupným druhem péče ve vyspělých státech západní Evropy. V české republice porodní dům bohužel dosud žádný nestojí. Po dlouhých letech snah vznikají první porodní centra v rámci nemocnic. Přejeme si zdravou a kvalitní péči v porodních domech a centrech pro ženy v ČR, a proto jsme oslovili známé osobnosti, aby tuto zprávu šířily spolu s námi v osvětové mediální kampani Ať Stojí – porodní domy a centra: www.atstoji.cz.

Kampaň byla podpořena téměř 5000 podpisy. 

I Vy můžete podepsat a podpořit vznik porodních domů a center podpisem petice.

Ať žijí!

První porodní centra v ČR již vznikají. Aby mohly ožít a poskytovat skutečně kvalitní péči, potřebujeme dále vzdělávat porodní asistentky. V ČR pracují porodní asistentky převážně v rámci nemocničního systému, a proto potřebují praktické know-how ze zahraniční, které jim umožní kvalitní samostatnou podporu žen v prostředí porodních domů a center. Proto APODAC dlouhodobě pořádá kurzy se zahraničními lektory. Abychom mohli vyškolit ještě více kvalitních porodních asistentek pro práci v porodních domech, uspořádali jsme veřejnou sbírku finančních prostředků. Podívejte se na video k naší sbírkové kampani Ať žijí! 

Přispějte i Vy na vzdělání porodních asistentek v rámci crowdfondingové kampaně.

Víkendové semináře APODAC

Protože jen informace mohou pomoci k rozšíření kvalitní porodní péče v České republice, pořádáme semináře pro porodní asistentky, porodníky a duly, v rámci kterých mají jedinečnou možnost získat know-how zahraničních odborníků, aniž by museli absolvovat zahraniční stáž.

Fakta o porodu

Provozujeme unikátní zpravodajský server www.faktaoporodu.cz, který přehledně a s odbornou erudicí předkládá fakta o porodnictví u nás i ve světě.

Jen informovaný a uvědomělý rodič se může dobře rozhodnout mezi rozrůstajícími možnostmi zdravotní péče, proto spoluorganizujeme přednášky a přispíváme tak k důležité osvětové činnosti směrem k široké veřejnosti.