Naše projekty

APODAC se v průběhu let věnoval mnoha zacíleným projektům na podporu vzniku porodních center a domů v ČR. Pojďte se s námi podívat na stěžejní projekty z let 2014-2023.

ať MŮŽOU!
projekt na podporu komunitní porodní asistence

Ať Stojí!
chceme porodní domy a centra

Jak Jinak
cesta je ve spolupráci…všichni jsme tu
pro ženu, její dítě a rodinu

Ať Žijí!
projekt na podporu porodních asistentek

Fakta o porodu
fakta, čísla, statistiky a studie o předporodní, porodní a poporodní péči

Spolupráce s Bulovkou
spolupráce, projekty a semináře s FN Bulovka