Spolupráce s Centrem porodní asistence v nemocnici Na Bulovce

V roce 2019 Nemocnice na Bulovce začala provozovat Centrum porodní asistence, kde zdravé ženy mohou v ideálním případě rodit za podpory porodní asistentky bez přítomnosti lékaře. Po třech letech pilotního provozu nemocnice chystá pro Centrum nové prostory a rozvíjí tým porodních asistentek schopných samostatné podpory žen u porodu. APODAC se aktivně zapojuje – pořádá odborné semináře pro práci v porodním centru, které jsou zaměřené na interdisciplinární spolupráci v týmu porodního centra a porodnice a autonomii práce porodní asistentky. Semináře vedou odbornice z Velké Británie, představitelky MUNet