MUNet

MUNet (Midwifery Unit Network)Evropská síť porodních domů a center (jednotek vedených porodními asistentkami)

APODAC je členem MUNet a zúčastnil se zahajovacího setkání 28.4.2016 v Londýně.

MUNet je komplexně fungující síť jednotek vedených samostatnými porodními asistentkami ve Velké Británii. Skládá se ze zkušených odborníků v porodní asistenci, výzkumu i oblasti rodičovského práva. Tým MUNet pracuje na vzniku, propagaci, podpoře a udržitelnosti porodních domů a center, založených na „Evidence based maternity care“ – porodní péči založené na důkazech. Přináší světové „best practices“ a poskytuje tím maximální potenciál pro rozšíření bezpečných a komfortních možností pro prožití fyziologického těhotenství a porodu.

Cílem je zvýšit potenciál pozitivního porodního zážitku a podpořit fyzický i psychický wellbeing těhotných, rodících žen i jejich dětí, skrze zvýšení dostupnosti komplexní primární péče (porodních center).

APODAC je evropským členem sítě MUNet a s její podporou pracuje na realizaci porodních domů v České republice. Více na MUNet midwiferyunitnetwork.org

APODAC je nositelem unikátního know-how implementace zásadního dokumentu Evropské standardy pro porodní domy a centra, na kterých s MUNet spolupracoval.