MUNet

MUNet (Midwifery Unit Network)Evropská síť porodních domů a center (jednotek vedených porodními asistentkami)

Apodac je členem MUNet a zúčastnil se zahajovacího setkání 28.4.2016 v Londýně.

MUNet je komplexně fungující síť jednotek vedených samostatnými porodními asistentkami ve Velké Británii. Skládá se ze zkušených odborníků v porodní asistenci, výzkumu i oblasti rodičovského práva. Tým MUNet pracuje na vzniku, propagaci, podpoře a udržitelnosti porodních domů a center, založených na „Evidence based maternity care“ – porodní péči založené na důkazech. Přináší světové „best practices“ a poskytuje tím maximální potenciál pro rozšíření bezpečných a komfortních možností pro prožití fyziologického těhotenství a porodu.

Cílem je zvýšit potenciál positivního porodního zážitku, a podpořit fyzický i psychický wellbeing těhotných, rodících žen i jejich dětí skrze zvýšení dostupnosti komplexní primární péče (porodních center).

Jako zahraniční partner, MUNet aktivně spolupracuje s dalšími evropskými zeměmi a podporuje je ve snaze rozšířit dostupnost porodních domů a center v dalších evropských zemích. APODAC je evropským členem sítě MUNet a s její podporou pracuje na realizaci porodních domů v České republice.

Více na MUNet: http://www.midwiferyunitnetwork.com/

Evropské standardy pro porodní domy a centra

Tyto Standardy jasně vymezují filozofii a typ poskytované péče a definují způsob fungování porodního centra a porodního domu.

Je nám potěšením a milou povinností představit Evropské standardy pro porodní domy a centra

Porodní centra i porodní domy poskytují péči kontinuální, vedenou porodními asistentkami. Proto potřebují svá vlastní pravidla, která pomohou jejich rozvoji. 

Standardy dávají doporučení k vedení, poskytování péče, personálnímu zastoupení, komunikaci s veřejností, monitorování kvality, systému celoživotního vzdělávání a dalším oblastem. 

Tyto Standardy vznikly díky zapojení mnoha odbornic a odborníků z celé Evropy pod vedením Evropské asociace porodních domů a center (Midwifery Unit Network). 

Standardy vyzdvihují autonomii ženy, respektují všechny zúčastněné profese a nastavují vzájemnou spolupráci.

Z těchto důvodů považujeme Standardy za zásadně důležitý nástroj k nastavení kvalitní péče v porodních domech i centrech. 

Rádi bychom vyzvali profesionální organizace i vedoucí představitelky a představitele v České republice, aby tento nástroj využili v rámci svých kompetencí k rozvoji porodní péče, která respektuje autonomii ženy, optimálně zapojuje odborné profese a vytváří tak bezpečnou a kvalitní porodní péči.

Záznam z webináře českého vydání