Evropské standardy pro porodní domy a centra.

Evropské standardy pro porodní domy a centra

Porodní centra i porodní domy poskytují kontinuální péči vedenou porodními asistentkami. Standardy vyzdvihují autonomii ženy, respektují všechny zúčastněné profese a nastavují vzájemnou spolupráci. Jsou důležitým nástrojem k nastavení kvality péče.

Vymezují filozofii a typ poskytované péče, definují způsob fungování porodního centra a porodního domu. Dávají doporučení k vedení, poskytování péče, personálnímu zastoupení, komunikaci s veřejností, monitorování kvality, systému celoživotního vzdělávání a dalším oblastem. Vznikly díky zapojení mnoha odbornic a odborníků z celé Evropy pod vedením Evropské asociace porodních domů a center (Midwifery Unit Network). 

APODAC je nositelem unikátního know -how implementace těchto Standardů a spolupracuje s profesionálními organizacemi a vedoucími představitelkami a představiteli v České republice na tom, aby tento nástroj využili v rámci svých kompetencí k rozvoji porodní péče, která respektuje autonomii ženy, optimálně zapojuje odborné profese a vytváří tak bezpečnou a kvalitní porodní péči.

APODAC se aktivně odborně účastnil vývoje Evropských standardů pro porodní domy a centra – Midwifery Unit Standards. Cílem těchto standardů je podpora kvality porodní péče. Jedná se o celoevropsky aplikovatelný dokument, vytvořený s vizí zavést porodní domy a centra jako hlavní druh péče pro zdravé ženy v Evropě. Standardy jsou užitečným vodítkem a nástrojem komukoli, kdo se zajímá o zavádění porodních domů a center do praxeZáznam z webináře českého vydání

Standardy v jiných jazycích si můžete stáhnout zde.

APODAC vytvořil verzi v českém jazyce: 

PDF STANDARDŮ KE STAŽENÍ (ČESKÁ VERZE) (900kB)

Pokřtění vydání Evropských standardů pro porodní domy a centra – 11/2023