Evropské standardy pro porodní domy a centra
- České vydání a jejich využití v praxi

Kdo jsme

Asociace pro porodní domy a centra, z. s., (APODAC) sdružuje a propojuje odborníky i veřejnost, organizace i jednotlivce, kteří podporují či propagují vznik porodních domů a center v České republice. Rozvoj sítě vysoce profesionálních porodních domů a porodních center je logickým krokem k modelům péče osvědčených ve vyspělých zemích.

Zatímco v zahraničí si může těhotná žena zvolit, jak o ni bude pečováno, u nás je legální pouze porod v nemocnici – bez ohledu na individuální potřeby žen a dětí. Proto jsou rodiny, kterým tento přístup nevyhovuje, vehnány do situace porodu mimo zdravotnické zařízení bez odpovídající zdravotní péče. Tato situace s sebou přináší rizika, kterým se snažíme vyhnout rozšířením nabízené porodní péče o postupy, které doporučují renomované světové zdravotnické organizace.

Vycházíme z toho, co je u nás dobré, a zároveň nabízíme a propagujeme nejmodernější přístupy „Evidence Based Medicine“ („medicíny založené na důkazech“), které se osvědčily v jiných zemích.

O co se snažíme

Naše kroky směřují k rozšíření porodní péče v různých pojetích, která u nás stále chybí, ačkoli statistiky WHO (World Health Organization) jasně dokládají, že je více než jeden způsob bezpečného vedení porodu. Zdravotní systémy západních zemí umí nabídnout více cest, jak podpořit ženy při porodu, aniž by to jakkoli snižovalo kvalitu či bezpečnost péče. Naopak, výsledky mnoha studií i praktické zkušenosti zdravotnického personálu hovoří jasně ve prospěch individualizované péče, například v podobě kontinuální péče.

Proto usilujeme o humanizaci porodní péče a o to, aby český systém porodní péče poskytoval nejlepší dostupnou péči založenou na doporučeních WHO (World Health Organization), ICM (International Confederation of Midwives) MUNet (Midwifery Unit Network) a dalších světových renomovaných organizací (např. FIGO, UNICEF, NICE, RCM).

 Tím podporujeme dlouhodobou udržitelnost kvality a bezpečnosti v české porodní péči, zároveň reagujeme na vzrůstající poptávku rodin, kterým nemožnost volby mezi různými bezpečnými způsoby porodu, zabraňuje prožít tento jedinečný zážitek v souladu se svým svědomím.

Jak toho chceme dosáhnout

Vzájemně propojujeme organizace a odborníky, kteří respektují moderní vědecké výzkumy a Evidence Based Medicine („medicína založená na důkazech“), a to v tuzemsku i v zahraničí.

Na základě osvědčené praxe vyspělých zemí propagujeme postupy podporující zdraví, bezpečí a ochranu ženy a dítěte dle nejlepší dostupné odborné péče, mimo jiné tím, že šíříme standardy WHO, ICM a MUNet v celém systému naší porodní péče.

Podporujeme vznik porodních domů a center v České republice a poskytujeme odborné poradenství pro jejich zakládání a rozvoj dle doporučení WHO, ICM aMUNet .

Organizujeme vzdělávání porodních asistentek v České republice dle standardů WHO, ICM a MUNet za účasti špičkových zahraničních lektorů.