Ať žijí!

Cílem crowdfundingového projektu „Ať Žijí!“ bylo poskytnout specifické vzdělávání pro odbornice, které budou v takovýchto zařízeních pro zdravé rodící ženy pracovat. Toto vzdělávání poskytují odborné evropské organizace a lektoři. Tento projekt je vytvořen ve spolupráci Nadačního fondu pomoci Karla Janečka (nyní NF Propolis) s asociací APODAC a pod patronátem Lilie Khousnoutdinové. Záštitu nad vznikem kampaně a podpůrného poetického videa převzala Tamara Klusová.

Podívejte se na video k projektu „Ať žijí!“

Kampaň běžela od 9. září do 9. prosince 2019.

Vybralo se 325 491Kč.

A v současné době v rámci této podpory mohou být realizovány tři odborné víkendové semináře specificky zaměřené pro práci v porodních centrech. 

První porodní centra v ČR již vznikají. Aby mohla ožít a poskytovat skutečně kvalitní péči, potřebujeme dále vzdělávat porodní asistentky. V ČR pracují porodní asistentky převážně v rámci nemocničního systému a proto potřebují praktické know-how ze zahraničí. Práce v porodním centru či domě vyžaduje specifické vzdělání, které umožní kvalitní samostatnou podporu žen v tomto -pro systém novém- prostředí. Proto APODAC dlouhodobě pořádá kurzy s erudovanými zahraničními lektory. Abychom mohli vyškolit ještě více autonomních porodních asistentek pro práci v porodních centrech a domech, uspořádali jsme veřejnou sbírku finančních prostředků. Podívejte se stránky sbírkové kampaně Ať žijí! 

Děkujeme všem, kteří přispěli v rámci crowdfundingové kampaně ´Ať žijí!´ na vzdělání porodních asistentek. Cyklus seminářů právě probíhá v roce 2023. První seminář proběhl na přelomu března a dubna ve spolupráci APODACu, NF Propolis, UNIPY a Norských fondů se sešly porodní asistentky i z nemocnic i z terénu. Děkujeme za možnost opět zažít ten důležitý pocit sounáležitosti. 

Pokračovat bude druhým seminářem, který proběhne v září s holandskými lektorkami (přidat jména prosím) a třetí v říjnu s irskou profesorkou Cecily Begley.