Cyklus tří víkendových seminářů

Připravili jsme pro vás cyklus tří víkendových odborných seminářů se zahraničními odborníky , které se uskuteční v dubnu, září a říjnu roku 2023, vždy pátek až neděle.

Tento cyklus tří víkendových seminářů je připravený na míru pro porodní asistentky jako ucelený pohled na fyziologii porodu, hlubší principy fyziologického vedení porodu (první, druhé, přechodové a třetí doby porodní) na základě poznatků založených na důkazech a vhledu do samostatnosti profese porodní asistence. Se zahraničními lektorkami se zaměříme na porozumění základních mechanismů porodu, čím jsou ovlivněny a jak spolu souvisí a prohloubíme praktické dovednosti. S dalšími lektory se zaměříme na interdisciplinární spolupráci, podíváme se na právní aspekty profese, komunikační strategie, budeme sdílet zkušenosti z nejlepší praxe a reflexí osobních ponaučení.

Prozkoumáme aspekty práce s bolestí, vyhodnocování rizik. Součástí bude například i prožitková část, blok o evropských standardech pro porodní domy a centra nebo kruhy zaměřené na možnosti, jak začlenit poznané do naší stávající praxe a jak dělat první kroky ke změnám. Pozveme i další hosty ke společnému sídlení zkušeností a výzev z praxe.

Semináře jsou průpravou pro samostatnou práci v rámci práce v porodních centrech, domech a jednotkách vedených primárně porodními asistentkami.

Cena celého cyklu tří třídenních seminářů je 12.000 CZK.

Další informace

Místo konání