PRINCIPY PRÁCE V PORODNÍM DOMĚ A CENTRU

Cyklus tří víkendových seminářů se zahraničními lektory o fyziologii porodu, se specifikací pro práci v porodním centru – další informace

Vzhledem k přibývajícímu počtu vznikajících center porodní asistence přichází i potřeba konkrétního vzdělávání, které se zaměřuje na podrobnou fyziologii porodního procesu, jeho podporu a na specifika, která přináší práce v porodních centrech a domech. Pro autonomii profese porodní asistence je nová koncepce vzdělávání klíčová.

Záštita seminářů vychází ze sbírky v rámci kampaně Ať žijí! a je spolufinancována v rámci Norských fondů v rámci projektu prevence porodnického násilí – Rodím v klidu bez násilí.

Cyklus pro vás připravili APODAC
ve spolupráci s Unií porodních asistentek UNIPA.

Máme tu čest přivítat v Praze zahraniční odbornice na péči ve fyziologickém porodním kontextu a přispět tak k rozšíření znalostí v rámci samostatné profese porodní asistence. Rozšíříme své poznatky týkající se fyziologie porodu s využitím globálních poznatků medicíny založené na důkazech (Evidence Based Medicine), světových organizací (ICM, NICE, FIGOWHO) a nejnovějších studií prováděných Cochrane Collaboration Group. Přijedou zahraniční lektorky z Nizozemí a Irska. Spojíme se s evropskou sítí porodních domů a center MUNet a uvidíte se i s českými lektory, s nimiž budeme vpíjet tyto poznatky do našeho specificky českého kontextu.

Pro zachování osobního přístupu a vysoké kvality seminářů je kapacita omezena a je dobré se včas zaregistrovat. Semináře mají díky benefaktorům režijní cenu, aby se mohl přihlásit každý, kdo má zájem. Pro přihlášení pište, prosím, na lenka@apodac.org

Jazykové bariéry se bát nemusíte – semináře budou tlumočeny do češtiny.

Cena celého cyklu tří třídenních seminářů je 12.000 CZK.