Výzva od ČSOB

Podána přihláška k ČSOB projektu – pomáháme regionům, jaro 2024.

Porod je pro ženu hlubokým zážitkem, který má fyzický, psychologický, sociální a existenční vliv na matku a vzpomínky na něj zůstávají po celý život. Studie prokazují vysoký výskyt nerespektující péče během porodu a těhotenství. Nedostatečná podpora od zdravotníků vede k negativnímu zážitku z porodu. Jde zejména o péči konanou bez informovaného souhlasu, který je v těhotenství a u porodu základním předpokladem optimální péče a ten není v České republice dodržován. Přání žen nejsou respektována.