Historie vydání porodnických dat

Porodnická data ÚZIS/NZIP

V cca květnu roku 2023 byl zřízen portál zaměřený na reprodukční zdraví: https://www.nzip.cz/nrrz


Jaká je historie publikování porodnických dat ze strany státu a kde se vzala excelová tabulka, ve které je několik parametrů za období 2003-2023 u každé porodnice?

Vybrané ukazatele zdravotní péče v porodnicích ČR (ÚZIS)
Datové souhrny: Vybrané ukazatele zdravotní péče v porodnicích ČR (NZIP)

Navázali jsme minulý rok v našem snažení na skoro desetiletý soudní spor statečných žen, Anny Škvorové (porodní asistentky z UNIPA – https://annapa.cz/) a vědkyně Jarmily Hnilicové, které o data 2014-2015 žádaly a s pomocí Mgr. et Mgr. Tomáše Němečka dotáhly svůj spor úspěšně až k Ústavnímu soudu, který jim v dubnu 2023 dal za pravdu, že nárok na informace veřejnost má. A to je opravdu průlom. Nelze dost poděkovat!

V celé té povedené datové taškařici jsme se angažovali proto, že data považujeme za skvělý podklad pro start debaty o kvalitě péče. Prostě jsme zažádali o doplnění dat na úroveň poskytovatele za roky 2016-2021 a přidali parametr indukcí, který součástí původní žádosti nebyl. Také jsme měli další kupu zvídavých dotazů k sadě dat 2016-2021… Ale nic z toho by nikdo z nás a vás neměl, nebylo-li by dvou zakousnutých aktivních žen, Anny a Jarmily, které dedikovaly dekádu života na to, aby pro společnost právo na porodnická data prosoudily. Díky!

ÚZIS data nechtěl vydat z mnoha důvodů ani po výroku Ústavního soudu navzdory správní lhůtě se k tomu nijak neosměloval a probíhala jednání o tom, co tedy bude dál.. Díky soustředěné práci všech a neutuchajícímu tlaku právního zastoupení, které jsme darem od HAVELPARTNERS dostali a vynikající odborné podpoře v oblasti práva na informace od tvůrce zákona 106, pana Ing. Mgr. Oldřicha Kužílka se nyní můžeme podívat na některé výstupy. Fantastický je, že nakonec celá ta akcelerace vedla k tomu, že ÚZIS data (rozuměj jeden jediný datový souhrn, který je až na poskytovatele) navzdory původním podzimním termínům 2023 vydal už v květnu 2023 a to pro všechny!

Uvědomme si společně, že na straně ÚZISu došlo k obrovské akceleraci vydání dat z původně deklarovaného podzimu 2023 a stalo se tak i díky velké dávce dobré vůle na jejich straně – je nám jasné, že vděčíme mnoha lidem, kteří nebyli vidět, dalším, kteří minimálně neškodili, i když třeba mohli a těm, kteří se aktivně zabrali za to, aby právo na informace bylo naplněno – té řadě bezejmenných hrdinů též patří velký dík!

Je třeba určitě využít data je k otevření celospolečenské debaty o porodní péči. Její realitě vs. datech, parametrech, které sbíráme, ale které nemají schopnost vypovídat o porodním zážitku a jeho kvalitě a už vůbec nejsou schopna vydat svěděctví o tom, zda-li české ženy mají u svých porodů dobrou porodní zkušenost.

Interpretovat data, u kterých máme i my pochybnosti o zdrojových informacích by byla divočina. Šiřte, prosím, dále data s kreditem všech, kteří na tom makali a podpořte nás na naší cestě k respektujícímu porodu a porodní péči, která podporuje fyziologii procesu!

A jestli se Vám líbí, co děláme, staňte se naším členem/podporovatelem

:: napište mi kdykoliv, pokud se to týká porodnických dat a s tím související zlepšení kvality porodní péče :: data@apodac.org :: Daniel z APODAC