První žádost o data

18. března 2024 jsem zaslal na dle doporučení ÚZIS na adresu analyzy@uzis.cz digitálně podepsaný formulář v PDF se žádostí o data

Jedná se o data pro zpracování analýzy dle Robsonovy klasifikace a dalších parametrů, specificky za účelem datového porovnání procentuálního zastoupení VBAC a dalších parametrů ve všech českých porodnicích. Žádal jsem období/ rok 2021, rok 2022, rok 2023.

Specifikace požadavku: Data pro zpracování analýzy dle Robsona a dalších parametrů, specificky za účelem datového porovnání procentuálního zastoupení VBAC a dalších parametrů ve všech českých porodnicích

Stručný popis dat a účel – projektový záměr: Pro zpracování analýzy dle Robsona a dalších parametrů jsou potřeba následující proměnné až na úroveň poskytovatele: Datová sada Rodičky a Robsonova klasifikace porodů, společně s dalšími atributy: Identifikace poskytovatele (rico, rpcz), Indukce (rind), Epiziotomie (rporod (2)) Nemusí zde být Věk matky Data budou využita jako podklad pro projektový záměr Online kurzu pro podporu VBAC v českých porodnicích skrze European Solidarity Fund, který doporučil zpracování datové analýzy k VBAC před podáním další grantové žádosti.