Pojďme se podívat, jak v roce 2024 vypadá situace s porodnickými daty v ČR.

„Zpřístupnění porodnických dat odborné a akademické sféře nebude krok zpět.“

Ing. Daniel Laubr

předseda APODAC

GRAF procentuálního zastoupení epiziotomií u jednotlivých poskytovatelů

V rámci svého studia MHA a členství v APODAC se zabývám porodnickými daty.

Do problematiky jsem vstoupil na počátku roku 2023, kdy v ČR nebyla publikována ze strany státu žádná aktuální porodnická data. Zlepšilo se to vydáním Zprávy o rodičce za roky 2016-2021. A dále vydáním agregované datové sady, kde ÚZIS byl Ústavním soudem a prací právníků poměrně záhy donucen tuto sadu vydat.

Agregovaná datová sada.

Pojďme si říci něco o této vydané sadě. Ukážeme si, co to vlastně je. Že je to jediná sada obsahující některé základní ukazatele jednotlivých porodnic, avšak zcela nedostačující.

ÚZIS sbírá, kontroluje, analyzuje a uchovává různé zdravotnické informace. U porodnických dat mimo jiné sbírá informace přímo od poskytovatelů péče (porodnic). Dle mediky vždy do cca měsíce po ukončeném pobytu rodičky v porodnici má porodnice zaslat elektronicky ze svého nemocničního informačního systému dávkou všechny informace o porodu, rodičce i novorozenci na ÚZIS. Tyto údaje jsou pak zapsány do registru, například do NRRZ tj. národního registru reprodukčního zdraví. A právě z tohoto registru ÚZIS vygeneroval excelovou tabulku tj. agregovanou datovou sadu.

Jedná se o *.XLSX tabulku, kde je 88 porodnic a u každé je napsán její typ, počet porodů, počet císařských řezů, počet vaginálních porodů, počet indukcí, počet epiziotomií, počet pordů s forceps a VEX, počet porodů koncem pánevním, počet porodů koncem pánevním vaginálně a počet poranění. To vše za období 2013-2023. (Rok 2022 byl dodán na podzim roku 2023) (rok 2023 byl dodán v červnu 2024)

Je to datová sada, ze které se dají dělat hezké grafy, které vytvořila média, ministr zdraví, nebo APODAC. Tady si můžete prohlédnout PDF s grafy Císařských řezů, Epiziotomií a indukcí. Je potřeba vždy porovnávat shodné typy pracovišť mezi sebou Na první pohled ale jsou některé údaje, obsažené v této sadě, chybné. Z hlavních důvodů: chybné vyplnění poordnicí a nebo nedodání údajů z porodnice vůbec. Nelze potom přikládat

Napsat komentář