Magdaléna ezrová

Magdaléna Ezrová (*1985) vystudovala porodní asistenci na Západočeské univerztě v Plzni. Diplomovou práci Antropologie porodu obhájila na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Je prezidentkou Unie porodních asistentek, členkou Komise pro porodnictví při MZ. Kapitolami S bolestí roditi budeš a Řezání a stříhání: kulturní zásahy do integrity ženského těla přispěla do kolektivních monografií Tělo 2.1 resp. Tělo 3.0. Pracuje na porodním sále v Rakovníku.