Po dvanácti letech vlastní praxe komunitní porodní asistentky přešla k organizaci a strategickému poradenství v rámci porodní péče. Na národní úrovni (KNOV, Holandská národní organizace pro porodní asistentky) jsem vnímala výzvy, které začlenění porodních asistentek v systému zdravotní péče i v rámci komunity asistentek skýtá. Skrze své vlastní  praktické zkušenosti porodní asistentky a vzdělávání jsem získala expertizu k oboru. Věřím, že je velice důležité pro všechny porodní asistentky mít vhled a schopnost porozumění vnitřním mechanismům organizace – jak důležitá je sebeorganizace a organizace komunity porodních asistentek pro dosažení vytyčených cílů.

Tento rok jsem započala studium PhD na téma porodní péče, ve které se chci soustředit na studium mechanismů porodní péče a jejich funkcionality v klinické a komunitní praxi.