Cecily Begley

Profesorka

předsedkyně Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin, Ireland

Profesorka Begley je porodní asistentka, vedoucí lektorka a výzkumnice v oboru porodní péče v Evropě. Dovedla mnoho výzkumných týmů k úspěšným dokončením různorodých projektů se zaměřením primárně na fyziologický porod a porodní péči zaorientovanou na ženu. Pracuje s profesorkou Deirdre Daly na  MAMMI studii (studie týkající se zdraví matek a mateřské morbidity v Irsku, longitudální kohortová studie morbidit zaznamenaných u 3,000 prvorodiček v Irsku) a s profesorkou Marie Berg v Gothenburgu na studii designu porodních oddělení, které propagují fyziologické porody. Také vedla studii financovanou HRB (panel pro zdravotní výzkum) s fokusem na snížení počtu císařských řezů – tato byla následována praktickou klinickou studií randomizovanou z tohoto vzorku (OptiBIRTH) a měla za cíl zvýšit počet VBAC u žen, které dříve podstoupily sekci.