1. víkendovÝ seminář

Principy práce porodní asistentky
v porodním centru

31. března až 2. dubna 2023

STUDIO K3, Karlovo náměstí 3, Praha 2


Obsah jednotlivých bloků semináře

Blok: Představení doporučených postupů

Seznámíme se s různými modely péče poskytované porodními asistentkami ve světovém kontextu. Evidence based pro těhotenství a porod, výstupy z Cochrane databáze o fyziologii porodního procesu a autonomii profese (kontinuální model péče – autorů Sandal kol.). Důraz klademe na inovativní způsoby poskytování péče.

Poznatky z přednášky doladíme praktickým kruhem, ve kterém zreflektujeme, jak se v praxi daří EBP používat a co je možné udělat hned teď, abychom něco z toho včlenili. Definujeme možnosti a výzvy v rámci České republiky a zjistíme, jaké změny můžeme udělat v naší pozici a místě, kde působíme. Vnímání autonomie profese je klíčové pro vznik porodních domů a center.

  • Blok: Právní aspekty

Co je ve skutečnosti informovaný souhlas, jaká je zodpovědnost a kde jí jako odborník mám a kde už nikoli. Specifika práce v porodním centru.

  • Blok: Psychohygiena, sebepéče, sebepoznání

Jaké jsou emocionální aspekty péče porodní asistentky a psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření. Podíváme se spolu na to, jak se postarat o sebe, o náš wellbeing, jak si uchovávat své zdravé hranice a bezpečí/hranice profesní i osobní. Co potřebuji pro svůj vlastní pocit bezpečí. Jak pracovat se stresem či strachem. Prakticky se ponoříme i do prožitku sebezkušenostní části a v relaxaci.

  • Blok: Komunikace ve službě porodní asistentky

V dalších dvou blocích se dozvíme, jak na komunikaci ve zdravotnictví. 4P – popis situace, pocity, potřeby, prosby. V praktické části se budeme věnovat tomu, jak účinně empaticky naslouchat, pozitivní zpětnou vazbou, tématem chyby jak možnosti učení etc. 

NaučíTe se

  • Principy sebepéče a psychohygieny jako základ kvality poskytované péče klientkám
  • Evidence based medicine – podpora pro vaši práci prostřednictvím mezinárodně uznávaných faktů
  • Právní rámec – kde skutečně začíná a končí vaše odpovědnost, princip informovaného souhlasu 
  • Principy komunikace vedoucí ke kvalitní spolupráci s klientkou i v rámci pracovního týmu