Ing. Jana Maradová


Pozice: fundraiser

V období, kdy se jí narodila první dcerka v roce 2015 se přestala věnovat své původní profesi cenové konzultantky ve stavebnictví a začala organizovat a provázet semináře pro maminky. Od roku 2021 vede také lekce těhotenské a poporodní yogy. 

Téma těhotenství, mateřství a přivázení dětí na svět v laskavém prostředí je jí velmi blízké. 

V době, kdy se jí narodily její tři dcery Porodní domy bohužel nestály, a tak se podílí na jejich vzniku, aby v České republice byla další možnost volby, kde mohou ženy rodit.