Eliška Pláničková


stipendijní výherkyně

studentka porodní asistence

Jsem studentkou druhého ročníku porodní asistence. Vzdělávání v této oblasti je pro mě velmi
důležité. Na univerzitě se mi dostává mnoho základních informací, ale ráda bych získala
informace i z jiných zdrojů, třeba i zahraničních. Je pro mě nemožné absolvovat dlouhodobé
zahraniční stáže, tudíž je pro mě cyklus tří víkendových seminářů pod hlavičkou APODAC z.s.
ideálním řešením. Je velkým benefitem, že jsou mezi lektory právě i zahraniční lektoři a
odborníci.

„Jsem plná očekávání a těším se na příklady dobré praxe a na prohloubení praktických dovedností.“


„Principy a směr vzdělávání, který APODAC z.s. nabízí, je mi velmi blízký a velmi se těším, že si prohloubím své vědomosti právě za podpory této organizace.“