Historie apodac – iniciativa „Jak jinak“

2014

Na začátku roku 2014 iniciovali Natálie Sedlická, porodní asistentka se zahraniční zkušeností, Martin Nemrava, bývalý manažer v automobilovém průmyslu a Lenka Kočí, psychoterapeutka zaměřená na skupinové procesy, zrod platformy s cílem podpořit vznik porodního domu v ČR.

Skupina se zformovala do iniciativy „Jak jinak“ a využívala pro svoje aktivity zázemí A centra, které se stalo hlavním partnerem této iniciativy a podílelo se na práci skupiny i personálně účastí zakladatelky A centra Katariny Zatovičové a ředitelky A centra Hany Perglerové.

Bylo jasné, že se jedná o velmi komplexní projekt vyžadující celospolečenskou změnu.

S iniciativou „Jak jinak“ jsme oficiálně vystoupili na veřejnosti na Mezinárodním kongresu ICM v květnu 2014 v Praze. A rozjeli jsme mnoho dalších aktivit a podpůrných kroků. Více informací o iniciativě „Jak jinak“ můžete najít na www.jakjinak.info nebo na www.facebook.com/jakjinak.

2015

Zaměřili jsme se na původní cíl projektu – vznik porodního domu v ČR – a analyzovali jsme cesty, jak to udělat co nejdříve. Nakonec jsme se rozhodli zřídit porodní dům dle stávajících zákonů, pravidel a vyhlášek, ačkoli právní úprava v ČR nebyla k porodním domům příliš vstřícná a neodpovídala možnostem ve vyspělých zemích.

Chtěli jsme v ČR zřídit porodní dům nebo centrum na základě stávajících předpisů a začít dokazovat, že péče poskytovaná v porodním domě přináší nízkorizikovým ženám chybějící kontinuální péči, komplexní a celostní přístup.

Vše v přesvědčení, že stanou-li se porodní domy součástí standardní péče, sníží se počet domácích porodů těch žen, pro které je nemocniční prostředí nepřijatelné a které jsou v důsledku ponechány ve své volbě bez pomoci kvalifikovaného zdravotního pracovníka.

2016

A tak po pečlivých přípravách vznikla dne 10. 3. 2016 „Asociace pro porodní domy a centra, z.s.“, která poskytuje odborné zázemí pro všechny vznikající porodní domy a centra a cíleně se věnuje pouze třem pilířům:

  1. Vznik (sítě) porodních domů a center v ČR
  2. Vzdělávání porodních asistentek pro práci v porodních domech a centrech
  3. Komunikace faktů o porodní péči: www.faktaoporodu.cz

Původní projekt „Jak jinak“ zůstává iniciativou a komunitou aktivních lidí, kteří i nadále sledují široký záběr celospolečenských změn v oblasti porodní péče, ve kterých se angažují již mnoho let i další organizace jako je Unie porodních asistentek, Česká konfederace porodních asistentek, Česká asociace dul, Hnutí za aktivní mateřství aj.

Iniciativa „Jak jinak“ i „APODAC“ jsou spolu úzce provázány lidsky i pracovně.  

CO teď u nás aktuálně letí?

aktuálně nyní v listopadu:

Veřejná přednáška 25.11. v 10:00

Pojďte na přednášku o porodnickém násilí do Spálené 8 v Praze v sobotu.

Hermine Hayes-Klein v ČR

Mezinárodní expertka na porodnické násilí.

Vánoční benefiční sbírka.

Skvělá šance, jak přispět. 18 krásných fotografií. Přihazovat můžete již nyní.

Více o aukci