Mgr. Natalie Sedlická MSc.


členka správní rady

činnost: odborná garantka asociace, vedoucí výzkumu, vzdělávání porodních asistentek, spolupráce s odborníky

Svou profesní dráhu začala studiem západní i východní medicíny současně, zajímal jí celý plný pohled na lidské zdraví z různých možných perspektiv. Dívat se v širokém úhlu. Tato zvědavost rozšiřovat obzory jí zůstala i v době, kdy se zanořila do studia porodní péče. Studovala porodní asistenci na LF MUNI v Brně, kde již za studia absolvovala několik stáží v Nizozemí. Dál pokračovala v objevování možností porodní péče v dalších zemích evropských i celosvětových. V roce 2011 se stala členkou organizačního výboru pro ICM (mezinárodní konfederace porodních asistentek) a jako delegátka a zastupitelka za ČR (ČKPA) celosvětového kongresu ICM spolupřipravovala do Prahy pro hostování nadcházejícího kongresu. Ten proběhl v roce 2014 v Praze, kde zastupovala ČR mediálně, přednášením (workshop praktických dovedností shiatsu) i přípravou kulturního programu pro 3600 porodních asistentek z celého světa, což byla neuvěřitelně fascinující událost. V té době spoluvytvořila iniciativu Jak jinak.

Své studium Master of Science absolvovala částečně v Amsterdamu a v Glasgow.

Součástí její vášně je i cestování. Přednášela v ČR, SK i v zahraničí (Portugalsko, Chile, Kanada etc.). Jejími nejhlavnějšími tématy jsou podpora a fyziologie přirozeného porodu, transformační síla porodu a shiatsu pro těhotenství a porod. „Každá žena má potenciál proměnit porod v naplňující a posilující zážitek,“ je jejím mottem. Stejně tak důvěřuje v to, že „Zázraky nejsou v rozporu s přírodou, jen v rozporu s tím, co o ní víme.“

V roce 2016 spoluzaložila Asociaci pro porodní domy a centra (APODAC) v rámci níž pracuje na rozšíření možností porodní péče v ČR.

Tato její vášeň ji vedla nejen k hledání cest jak rozšířit stávající systémové i praktické možnosti porodní péče, ale i k vědecké činnosti (RCCR), spolupodílela se na vzniku skript pro porodní asistentky, vzdělávacích seminářů a účasti na strategických jednáních.

Po kampani Ať stojí, realizovala kampaň Ať žijí pro vzdělávání porodních asistentek, a participovala na vzniku pokračující kampaně Ať můžou.

Jej objevitelská vášeň ji vedla ovšem i k rozšiřování svých ostatních profesí (jimiž je kromě porodní asistence, psychoterapie a shiatsu). Kromě 4,5 letého profesního psychoterapeutického výcviku absolvovala i mnohé další výcviky a školení. V závěrečné magisterské práci se zaměřila na zkoumání „Porodního traumatu, a jak se s ním ženy, co jím prošly, vypořádávají“. Od roku 2021 je Honorary lecturer na Univerzitě v Londýně. Je zapojena do spolupráce s mezinárodními organizacemi ICM, MUNet, EMA etc.

Natálie ve své praxi komplexním způsobem propojuje vzdělání v oborech porodní asistence, psychoterapie a bodyworku a na tato témata přednáší jak v Čechách, tak v zahraničí (STRP, Praha 2007 – 2016, Plzeňská Uni – 2013-2016, ICM 2011 – 2014,  Human Rights in Childbirth 2015 v Zahřebu, mezinárodní kongresy 2015 – Porto, Lisabon, Chile, etc.).