2. Fyziologie I. doby porodní a autonomie práce porodní asistentky

Obsah semináře

Seminář je zaměřen na teoretický základ fyziologie první doby porodní a přechodové fáze. Klíčovými tématy bude rozšíření a upevnění znalostí a dovedností porodních asistentek o fyziologii  těchto porodních fází. Zaměříme se na porozumění základních mechanismům porodu, čím jsou ovlivněny a jak spolu souvisí.

V praktické části se budeme věnovat prenatální péči a počátku porodu, zevní (abdominální) vyšetření jako základ prenatální péče a monitorování v těhotenství – jeho smysl a důležitost, včetně praktického nácviku, vyhodnocování rizik pro porod, a dalších.

Jedním z praktických bloků je sdílení z praxe nazvané „Best practice sharing“. Online zahraniční vstup se zabývá tím, jak udržet porodní proces fyziologický. A v rámci dalšího zahraničního vstupu je téma rolových her včetně praktického nácviku.

Zaměříme se i na autonomií profese porodní asistence jako nezbytný základ pro vznik porodních domů a center. Zkoumá také, jak oslovit téma autonomii ženy. Zaměříme se na konkrétní nástroje a jejich využití nutné ke změnám ve způsobu poskytování péče. Definujeme možnosti a výzvy v rámci České republiky a zjistíme, jaké změny můžeme udělat v naší pozici a místě, kde působíme. Blok bude opět obsahovat online vstup se zahraniční lektorkou, tentokrát z Nizozemí.

NaučíTe se

  • Management první doby porodní
  • První doba porodní –  vokalizace a její vyhodnocení
  • Polohování v první době porodní
  • Práce s bolestí při porodu
  • Autonomie profese a jak vypadá praxe porodní asistentky v evropském kontextu
  • Vedení primární péče porodní asistentkou.   
  • Inovativní způsoby poskytování péče
  • Specifika práce PA v porodních domech a centrech
  • Zásady týmové práce

Finanční podpora

Letošní cyklus vzdělávání jsme pro vás mohli připravit díky veřejné sbírce v rámci kampaně Ať žijí! za podpory Nadačního fondu pomoci Karla Janečka pod patronací Lilie Khousnoutdinové a za laskavé podpory Tamary Klusové. Všem velice děkujeme.

Jolanda Liebregts

Komunitní porodní asistentka, koordinátorka center porodních asistentek v regionu Hertogebosh, Holandsko

Natálie Sedlická

Porodní asistentka a spoluzakladatelka Asociace pro pordní domy a centra