1. Principy práce porodní asistentky v porodním centru

Obsah semináře

V prvním semináři se zaměříme na to, jaká jsou aktuální Evidence Based doporučení a praktiky pro těhotenství a porod (praktiky založené na důkazech), Vycházíme z Cochrane databáze výzkumů, systematických metaanalýz a dalších relevantních zdrojů. Jaké jsou evropské standardy péče poskytované porodní asistentkou? Jak získat podporu pro samostatnou práci prostřednictvím vědeckých důkazů a podpůrných dokumentů? Prakticky se podíváme na to, jak se nám daří v praxi aplikovat EB postupy. Součástí bude blok obsahující online vstup se zahraničním lektorem.

Další z bloků následují právní aspekty poskytování péče v těhotenství a při porodu. Probereme právní zakotvení profese porodní asistence a interdisciplinární spolupráce v porodních domech a centrech, zaměříme se na práva a odpovědnosti poskytovatelů a příjemkyň péče a problematiku informovaného   souhlasu.  V bloku zaměřeném na sebepéči a sebepoznání se seznámíme s možnostmi, jak prakticky pečovat o sebe, svůj klid, pohodu a potřeby, i jak jako porodní asistentka pracovat s principy psychohygieny. Psychohygienu oslovíme i jako téma v rámci prevence syndromu vyhoření. Dalšími tématy budou emocionální aspekty péče porodní asistentky, práce s hranicemi, oslovíme témata bezpečí a práce se strachem a další.

V rámci bloku komunikace se seznámíme se základy Nenásilné komunikace, metody, která je  použitelná v komunikaci s kolegyněmi, dalšími zdravotníky, klientkami i v soukromém životě. Na příkladech z praxe se  naučíme jak formulovat sdělení, aby bylo dobře přijato a zaměříme se na nácvik aktivního empatického naslouchání.

NaučíTe se

  • Principy sebepéče a psychohygieny jako základ kvality poskytované péče klientkám
  • Evidence based medicine – podpora pro vaši práci prostřednictvím mezinárodně uznávaných faktů
  • Právní rámec – kde skutečně začíná a končí vaše odpovědnost, princip informovaného souhlasu 
  • Principy komunikace vedoucí ke kvalitní spolupráci s klientkou i v rámci pracovního  týmu.

Finanční podpora

Letošní cyklus vzdělávání jsme pro vás mohli připravit díky veřejné sbírce v rámci kampaně Ať žijí! za podpory Nadačního fondu pomoci Karla Janečka pod patronací Lilie Khousnoutdinové a za laskavé podpory Tamary Klusové. Všem velice děkujeme.

Lucia Rocca-Ihenacho

Midwifery Unit network (MUNet), Lektorka porodní asistence – City University London, Velká Británie

Adéla Hořejší

Advokátka se zaměřením na porodní péči v ČR

Natálie Sedlická

Porodní asistentka a spoluzakladatelka Asociace pro pordní domy a centra

Martin Nemrava

Manažer, konzultant, kouč, lektor, vyjednavač, facilitátor