PRINCIPY PRÁCE V PORODNÍM DOMĚ A CENTRU

Cyklus seminářů 2021

Připravili jsme pro vás tři třídenní semináře ve spolupráci českých a zahraničních lektorů zaměřené na dovednosti potřebné pro práci v porodním domě nebo centru. Hlavními tématy seminářů budou podpora fyziologického porodu – Evidence based medicine, autonomie porodních asistentek, spolupráce  týmu, komunikace, základy právního rámce principy práce v porodním centru a další. 

Vzhledem k situaci se budou zahraniční lektoři účastnit on-line vstupy. Věříme, že touto cestou bude možné předat jejich mnohaleté zkušenosti.

Absolventky cyklu seminářů získají ucelený přehled o fyziologii porodu a jeho vedení. Porozumí příkladům zahraniční praxe založené na důkazech a vést ke změně přístupu k rodícím ženám a vnímání vlastní profese.

Nabídněte svým klientkám tu nejlepší péči díky novým poznatkům světových výzkumných organizací a znalostem aktuálních trendů porodní péče ve světě.

Nová koncepce vzdělávání je klíčová pro respektující, kvalitní a bezpečnou péči o zdravé těhotné a rodící ženy, pro nastavení autonomie profese porodní asistence a pro zřizování porodních domů a center vedených porodními asistentkami.

Účastnice získají osvědčení o absolvování daného víkendového bloku nebo celého cyklu odborných seminářů.

Letošní cyklus vzdělávání jsme pro vás mohli připravit díky veřejné sbírce v rámci kampaně Ať žijí! za podpory Nadačního fondu pomoci Karla Janečka pod patronací Lilie Khousnoutdinové a za laskavé podpory Tamary Klusové. Všem velice děkujeme.