JAK JSME VZNIKLI – Jak jinak…

2014

Na začátku roku 2014 iniciovala Natálie Sedlická, porodní asistentka se zahraniční zkušeností, již po několikáté setkání skupiny lidí, kteří měli stejný záměr – podpořit a realizovat vznik porodního domu v ČR. Ve stejnou dobu shodou několika okolností byl osloven Martin Nemrava, bývalý manažer v automobilovém průmyslu, aby pomohl tento záměr uskutečnit a zhostil se role manažera celého projektu. Ze zakládajících členů APODAC byla v této skupině ještě Lenka Kočí, psychoterapeutka zaměřená na skupinové procesy.

První schůzka nově zformované skupiny se uskutečnila 17. 3. 2014 v A centru v Praze a pak jsme již na pravidelných schůzkách začaly analyzovat kroky nutné pro vznik porodního domu v ČR. Skupina se zformovala do iniciativy „Jak jinak“ a využívala pro svoje aktivity zázemí A centra, které se stalo hlavním partnerem této iniciativy a podílelo se na práci skupiny i personálně účastí zakladatelky A centra Katariny Zatovičové a ředitelky A centra Hany Perglerové.

Práce skupiny se rychle rozběhla. V rámci stanovení cesty k cíli jsme nadefinovali v projektu celkem 15 samostatných pilířů (oblastí), na kterých je potřeba pracovat, aby mohl vzniknout porodní dům v ČR. Bylo jasné, že se jedná o velmi komplexní projekt vyžadující celospolečenskou změnu. Těchto 15 pilířů jsme rozdělili do tří postupných fází tak, aby projekt zůstal zacílen na důležité pilíře podle priorit a významu pro vznik porodního domu.

S iniciativou „Jak jinak“ jsme se poprvé oficiálně „objevili“ na veřejnosti na Mezinárodním kongresu ICM v květnu 2014 v Praze. A rozjeli jsme mnoho dalších aktivit a podpůrných kroků. Více informací o iniciativě „Jak jinak“ můžete najít na www.jakjinak.info nebo na www.facebook.com/jakjinak.

2015

V první polovině roku 2015 začalo být jasné, že tento náročný a komplexním způsobem pojatý projekt bude trvat řadu let. My jsme však změny chtěli vidět rychleji. Začali jsme hledat v souladu s naším názvem cestu „jak jinak“.

Zaměřili jsme se opět na původní cíl projektu, a to je vznik porodního domu a center v ČR, a analyzovali jsme cesty, jak to udělat co nejdříve. Nakonec jsme se rozhodli zřídit porodní dům dle současných zákonů, pravidel a vyhlášek, ačkoli současná právní úprava v ČR není k porodním domům příliš vstřícná a neodpovídá možnostem ve vyspělých zemích.

Zvolili jsme tedy cestu, kdy nebudeme dále usilovat o celospolečenskou změnu a na jejím základě pak zřizovat porodní domy. Uděláme to obráceně – chceme v ČR zřídit porodní dům nebo centrum na základě stávajících předpisů a omezení a začneme tak dokazovat, že péče poskytovaná v porodním domě přináší nízkorizikovým ženám chybějící kontinuální péči, komplexní a celostní přístup.

Jsme přesvědčeni, že stanou-li se porodní domy součástí standardní péče, sníží se počet domácích porodů těch žen, pro které je nemocniční prostředí nepřijatelné. Tyto ženy současný systém žádným bezpečným způsobem nepodpoří, a tak jsou ponechány ve své volbě bez pomoci kvalifikovaného zdravotního pracovníka.

2016

A tak po pečlivých přípravách vznikla dne 10. 3. 2016 „Asociace pro porodní domy a centra, z.s.“, která poskytuje odborné zázemí pro všechny vznikající porodní domy a centra a cíleně věnuje pouze třem pilířům:

  1. Vznik (sítě) porodních domů a center v ČR
  2. Vzdělávání porodních asistentek pro práci v porodních domech a centrech
  3. Komunikace faktů o porodní péči: www.faktaoporodu.cz

Původní projekt „Jak jinak“ zůstává iniciativou a komunitou aktivních lidí, kteří i nadále sledují široký záběr celospolečenských změn v oblasti porodní péče, ve kterých se angažují již mnoho let i další organizace jako je Unie porodních asistentek, Česká konfederace porodních asistentek, Česká asociace dul, Hnutí za aktivní mateřství aj.

Iniciativa „Jak jinak“ i „APODAC“ jsou spolu úzce provázány lidsky i pracovně. Jak jinak? » APODAC!