Veronika Vamberováčinnost: sociální sítě, instagram

“Abychom změnili svět, musíme nejprve změnit způsob, jakým se děti rodí.” řekl Michel Odent (francouzský chirurg a porodník). 

Já bych chtěla změnit svět a přeji si, aby má dcera a další generace měly možnost volby.

Volbu místa, prostředí a způsobu, jakým chtějí přivést na svět své dítě. Přeji si, abychom měli dostupnou a kontinuální péči pro ženy v období těhotenství, při a po porodu.

Jsem velmi vděčná, že jsem před tím, než jsem porodila, měla dostatek informací o průběhu přirozeného porodu a mých práv a možností. Přivedla jsem tak na svět moji holčičku přirozeně, do bezpečněho a harmonického prostoru. Ovšem ne všechny příběhy jsou vždy pěkné, a výstavbou porodních domů a center, by se mohlo ledasco změnit.

Je mi velkou ctí, že mohu spolupracovat na projektu APODAC, protože v tom vidím obrovský smysl. Pro nás, naše dcery a jejich dcery…