BSc. Adam Svejkovský

Pozice: supervize business plán

Adam Svejkovský

V mých očích je hlavním posláním APODAC podpora vzniku a rozvoje porodních domů (a center) dle světových best practices. Máme k dispozici know how, znalosti, zkušenosti a desítky let praxe ze zahraničí. Naším hlavním úkolem je najít nyní řešení pro Českou republiku tak, aby porodní dům byl dostupnou volbou pro bezpečný a komfortní porod, v souladu s naším právem, ve spolupráci s profesionály z oboru, i rodičkami.

A právě to je i mým hlavním úkolem – aby se toto povedlo pro praktické – projektové stránce ve spolupráci s našimi českými, ale i zahraničními partnery.