Staňte se členem

 

Pokud jsou vám naše postoje a záměry sympatické, staňte se členem Asociace pro porodní domy a centra, z. s. Podpoříte Asociaci i naše záměry vaším členstvím. Pokud však chcete přispět k novým možnostem českého porodnictví jiným způsobem, můžete pravidelně či jednorázově přispět na aktivity APODAC finančním darem (rádi Vám vystavíme daňové potvrzení).

Případně nám můžete doporučit spolupráci s někým, kdo by v našich kruzích neměl chybět.

Také podporujeme iniciativu Jak jinak, která sdružuje širokou veřejnost. Ta jasně vyslovuje svoje přání. I zde je mnoho příležitostí ke spolupráci. (viz dobrovolníci Jak jinak)

Hledáme spolupracovníky pro pozice:

 • Projektového manažera (pro projekt budoucích porodních domů)
 • Správa IT
 • Fundraising
 • PR pro jednotlivé projekty
 • PR pro asociaci
 • Marketing
 • Newsletter

Proč se stát členem

Cítíte také, že by se i v České republice mohlo nabídnout ženám v rámci porodní péče celkově více? Chybí vám možnost volby? Podporujete vznik porodních domů dle standardů WHO? Pak vítejte mezi nás. Jedna z cest, kterou můžete podpořit vaše přání, je stát se členem Asociace pro porodní domy a centra, z. s., a dát tím najevo, že těch, kdo vnímají propast mezi nabídkou porodní péče ve vyspělých zemích a v České republice, už dávno není málo.

Členství v Asociaci pro porodní domy a centra, z. s., je hlasem pro rozvoj českého porodnictví správným směrem. Pokud spolu s vámi vytvoříme nepřehlédnutelnou zájmovou skupinu, narušíme monopol rozhodování několika málo osob, které podobu porodní péče v ČR předurčují. Jejich hlas znáte velmi dobře. Říká stále: Vše je v naprostém pořádku a není třeba nic měnit. Ale my víme, že nikdy není pozdě dělat věci lépe. A nic nám nebrání v získávání know-how od těch, kteří dělají věci jinak se stejnými nebo lepšími výsledky.

Přijměte pozvání mezi ty, kdo chtějí víc. I vaše členství může dodat Asociaci větší váhu. I váš členský příspěvek umožní další aktivity vedoucí ke společnému cíli: Nabídnout ženám v ČR více možností špičkové a bezpečné porodní péče. Neboť kde není možnost volby, tam není svoboda.

Vaše rozhodnutí stát se členem fakticky napomáhá změně, která je smyslem existence Asociace pro porodní domy a centra.

Velmi si vážíme toho, že jste navštívili stránky Asociace pro porodní domy a centra, která usiluje o rozšíření českého porodnictví o další modely péče. Pokud vás naše postoje, záměry či realizované projekty zaujali natolik, že se k nám chcete přidat, je jasné, že jdeme správnou cestou. Jako člen APODAC se budete moci podílet na činnosti asociace, účastnit zasedání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, volit a být volen do orgánů asociace či získávat informace o aktivitách asociace.

Jak se stát členem

Pokud jste zde, je jasné, že i Vy cítíte tu příležitost, díky které se může české porodnictví posunout blíže evropským standardům. Nejste sami.

Přečtěte si stanovy APODAC i etický kodex a ujistěte se, že jsou s vámi v souladu.
Pokud ano, rozhodněte se, který druh členství nyní preferujete.
Změnit jej můžete každý kalendářní rok dle svého uvážení.

 

Řádní členové APODAC jsou oprávněni:

 • účastnit se zasedání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním
 • volit a být volen do orgánů asociace
 • získávat informace o aktivitách asociace
 • podílet se na činnosti asociace
 • obracet se na orgány asociace s návrhy, připomínkami a podněty k činnosti spolku

Členské příspěvky pro rok 2016 činí 1500Kč/rok

Členové sympatizanti APODAC jsou oprávněni:

 • získávat informace o aktivitách asociace
 • podílet se na činnosti asociace
 • obracet se na orgány asociace s návrhy, připomínkami a podněty k činnosti spolku

Členské příspěvky pro rok 2016 činí 250 Kč/rok

 

Registrační formulář

Pokud jste se pro členství v APODAC již rozhodli, je jasné, že i vám leží české porodnictví na srdci.

Registrační formulář je momentálně skrytý z důvodu úpravy stanov a podoby členství. To vám ale nemusí v ničem bránit. Pouze nás kontaktujete na mailové adrese info@apodac.org. Rádi nahradíme formulář osobní komunikací s vámi.