APODAC

KDO JSME

Asociace pro porodní domy a centra, z. s., (APODAC) sdružuje a propojuje odborníky i veřejnost, organizace i jednotlivce, kteří podporují či propagují vznik porodních domů a center v České republice. Rozvoj sítě vysoce profesionálních porodních domů a porodních center je logickým krokem k modelům péče osvědčených ve vyspělých zemích.

Zatímco v zahraničí si může těhotná žena zvolit, jak o ni bude pečováno, u nás je legální pouze porod v nemocnici – bez ohledu na individuální potřeby žen a dětí. Proto jsou rodiny, kterým tento přístup nevyhovuje, vehnány do situace porodu mimo zdravotnické zařízení bez odpovídající zdravotní péče. Tato situace s sebou přináší rizika, kterým se snažíme vyhnout rozšířením nabízené porodní péče o postupy, které doporučují renomované světové zdravotnické organizace.

Vycházíme z toho, co je u nás dobré, a zároveň nabízíme a propagujeme nejmodernější přístupy „Evidence Based Medicine" („medicíny založené na důkazech“), které se osvědčily v jiných zemích.

O CO SE SNAŽÍME

Naše kroky směřují k rozšíření porodní péče v různých pojetích, která u nás stále chybí, ačkoli statistiky WHO (World Health Organization) jasně dokládají, že je více než jeden způsob bezpečného vedení porodu. Zdravotní systémy západních zemí umí nabídnout více cest, jak podpořit ženy při porodu, aniž by to jakkoli snižovalo kvalitu či bezpečnost péče. Naopak, výsledky mnoha studií i praktické zkušenosti zdravotnického personálu hovoří jasně ve prospěch individualizované péče, například v podobě kontinuální péče.

Proto usilujeme o humanizaci porodní péče a o to, aby český systém porodní péče poskytoval nejlepší dostupnou péči založenou na doporučeních WHO (World Health Organization), ICM (International Confederation of Midwives) MUNet (Midwifery Unit Network) a dalších světových renomovaných organizací (např. FIGO, UNICEF, NICE, RCM).

 Tím podporujeme dlouhodobou udržitelnost kvality a bezpečnosti v české porodní péči, zároveň reagujeme na vzrůstající poptávku rodin, kterým nemožnost volby mezi různými bezpečnými způsoby porodu, zabraňuje prožít tento jedinečný zážitek v souladu se svým svědomím.

Jak toho chceme dosáhnout

Vzájemně propojujeme organizace a odborníky, kteří respektují moderní vědecké výzkumy a Evidence Based Medicine („medicína založená na důkazech“), a to v tuzemsku i v zahraničí.

Na základě osvědčené praxe vyspělých zemí propagujeme postupy podporující zdraví, bezpečí a ochranu ženy a dítěte dle nejlepší dostupné odborné péče, mimo jiné tím, že šíříme standardy WHO, ICM a MUNet v celém systému naší porodní péče.

Podporujeme vznik porodních domů a center v České republice a poskytujeme odborné poradenství pro jejich zakládání a rozvoj dle doporučení WHO, ICM aMUNet .

Organizujeme vzdělávání porodních asistentek v České republice dle standardů WHO, ICM a MUNet za účasti špičkových zahraničních lektorů.

Naše projekty

Midwifery Unit Standards

 APODAC se aktivně odborně účastnila vývoje Evropských standard pro porodní domy a centra - Midwifery Unit Standards. Cílem těchto standard je podpora kvality porodní péče. Jedná se o celoevropsky aplikovatelný dokument, vytvořený s vizí zavést porodní domy a centra jako hlavní druh péče pro zdravé ženy v Evropě. Standardy budou užitečným vodítkem a nástrojem komukoli, kdo se zajímá o zavádění porodních domů a center do praxe

 Standardy v anglickém jazyce si můžete stáhnout zde: http://www.midwiferyunitnetwork.org/mu-standards/

Vytvořili jsme pracovní verzi Standard v českém jazyce. 

Máte-li zájem o českou verzi standard,  napište nám. na info@apodac.org

 

Spolupráce s Centrem porodní asistence v nemocnici Na Bulovce

Letos v roce 2018 byly v Praze podniknuty první kroky ke vzniku porodního centra v rámci nemocnice. Nemocnice na Bulovce začala provozovat Centrum porodní asistence, kde zdravé ženy mohou rodit pouze za podpory porodní asistentky (bez přítomnosti lékaře, pokud nevzniknou komplikace). Nemocnice chystá pro centrum nové prostory a rozvíjí tým porodní asistentek schopných samostatné podpory žen u porodu. APODAC se zapojil svou odbornou podporou ke vzniku Centra. Podpořili jsme vznik Centra jako pilotního projektu při jednání na vládní úrovni. V nemocnici na Bulovce jsme uspořádali odborný seminář pro práci v porodním centru. Seminář vedly porodní asistentky z Velké Británie, představitelky MUnet. Na podzim 2018 bude odborné vzdělávání pokračovat. APODAC a MUnet uspořádají druhý díl semináře na Bulovce, tentokrát zaměřený na interdisciplinární spolupráci v týmu porodního centra a porodnice. 

  

Ať stojí!

 Porodní domy centra jsou běžně dostupným druhem péče ve vyspělých státech západní Evropy. V české republice porodní dům bohužel dosud žádný nestojí. Po dlouhých letech snah vznikají první porodní centra v rámci nemocnic. Přejeme si zdravou a kvalitní péči v porodních domech a centrech pro ženy v ČR, a proto jsme oslovili známé osobnosti, aby tuto zprávu šířily spolu s námi v osvětové mediální kampani Ať Stojí – porodní domy a centra: www.atstoji.cz

Kampaň byla podpořena téměř 5000 podpisy. 

I Vy můžete podepsat a podpořit vznik porodních domů a center podpisem petice.

 

Ať žijí!

První porodní centra v ČR již vznikají. Aby mohly ožít a poskytovat skutečně kvalitní péči, potřebujeme dále vzdělávat porodní asistentky. V ČR pracují porodní asistentky převážně v rámci nemocničního systému, a proto potřebují praktické know-how ze zahraniční, které jim umožní kvalitní samostatnou podporu žen v prostředí porodních domů a center. Proto APODAC dlouhodobě pořádá kurzy se zahraničními lektory. Abychom mohli vyškolit ještě více kvalitních porodních asistentek pro práci v porodních domech, uspořádali jsme veřejnou sbírku finančních prostředků. Podívejte se na video k naší sbírkové kampani Ať žijí! 

Přispějte i Vy na vzdělání porodních asistentek v rámci crowdfondingové kampaně.

 

Víkendové semináře APODAC

Protože jen informace mohou pomoci k rozšíření kvalitní porodní péče v České republice, pořádáme semináře pro porodní asistentky, porodníky a duly, v rámci kterých mají jedinečnou možnost získat know-how zahraničních odborníků, aniž by museli absolvovat zahraniční stáž.

 Více na: http://apodac-vpa.cz/

 

Fakta o porodu

Provozujeme unikátní zpravodajský server www.faktaoporodu.cz, který přehledně a s odbornou erudicí předkládá fakta o porodnictví u nás i ve světě.

Jen informovaný a uvědomělý rodič se může dobře rozhodnout mezi rozrůstajícími možnostmi zdravotní péče, proto spoluorganizujeme přednášky a přispíváme tak k důležité osvětové činnosti směrem k široké veřejnosti.

 

Další aktivity

Přednáška Jak (ne)rodí muži
Záznam z přednášky na STRP 2015, Praha

Záznam z přednášky na STRP 2018, Praha

Vyrábíme nebo se podílíme na tvorbě dokumentů a videí.

Populární video Jak jinak čůrat s Pavlem Liškou

Rozhovory s odborníky na kongresu ICM 2014 v Praze

Spoluúčast v seriálu Dělníci Života

Jak jsme vznikli

JAK JSME VZNIKLI – Jak jinak...

Na začátku roku 2014 iniciovala Natálie Sedlická, porodní asistentka se zahraniční zkušeností, již po několikáté setkání skupiny lidí, kteří měli stejný záměr – podpořit a realizovat vznik porodního domu v ČR. Ve stejnou dobu shodou několika okolností byl osloven Martin Nemrava, bývalý manažer v automobilovém průmyslu, aby pomohl tento záměr uskutečnit a zhostil se role manažera celého projektu. Ze zakládajících členů APODAC byla v této skupině ještě Lenka Kočí, psychoterapeutka zaměřená na skupinové procesy.

První schůzka nově zformované skupiny se uskutečnila 17. 3. 2014 v A centru v Praze a pak jsme již na pravidelných schůzkách začaly analyzovat kroky nutné pro vznik porodního domu v ČR. Skupina se zformovala do iniciativy "Jak jinak" a využívala pro svoje aktivity zázemí A centra, které se stalo hlavním partnerem této iniciativy a podílelo se na práci skupiny i personálně účastí zakladatelky A centra Katariny Zatovičové a ředitelky A centra Hany Perglerové.

Práce skupiny se rychle rozběhla. V rámci stanovení cesty k cíli jsme nadefinovali v projektu celkem 15 samostatných pilířů (oblastí), na kterých je potřeba pracovat, aby mohl vzniknout porodní dům v ČR. Bylo jasné, že se jedná o velmi komplexní projekt vyžadující celospolečenskou změnu. Těchto 15 pilířů jsme rozdělili do tří postupných fází tak, aby projekt zůstal zacílen na důležité pilíře podle priorit a významu pro vznik porodního domu.

S iniciativou "Jak jinak" jsme se poprvé oficiálně "objevili" na veřejnosti na Mezinárodním kongresu ICM v květnu 2014 v Praze. A rozjeli jsme mnoho dalších aktivit a podpůrných kroků. Více informací o iniciativě "Jak jinak" můžete najít na www.jakjinak.info nebo na www.facebook.com/jakjinak.

V první polovině roku 2015 začalo být jasné, že tento náročný a komplexním způsobem pojatý projekt bude trvat řadu let. My jsme však změny chtěli vidět rychleji. Začali jsme hledat v souladu s naším názvem cestu "jak jinak".

Zaměřili jsme se opět na původní cíl projektu, a to je vznik porodního domu a center v ČR, a analyzovali jsme cesty, jak to udělat co nejdříve. Nakonec jsme se rozhodli zřídit porodní dům dle současných zákonů, pravidel a vyhlášek, ačkoli současná právní úprava v ČR není k porodním domům příliš vstřícná a neodpovídá možnostem ve vyspělých zemích. Zvolili jsme tedy cestu, kdy nebudeme dále usilovat o celospolečenskou změnu a na jejím základě pak zřizovat porodní domy. Uděláme to obráceně – chceme v ČR zřídit porodní dům nebo centrum na základě stávajících předpisů a omezení a začneme tak dokazovat, že péče poskytovaná v porodním domě přináší nízkorizikovým ženám chybějící kontinuální péči, komplexní a celostní přístup. Jsme přesvědčeni, že stanou-li se porodní domy součástí standardní péče, sníží se počet domácích porodů těch žen, pro které je nemocniční prostředí nepřijatelné. Tyto ženy současný systém žádným bezpečným způsobem nepodpoří, a tak jsou ponechány ve své volbě bez pomoci kvalifikovaného zdravotního pracovníka.

A tak po pečlivých přípravách vznikla dne 10. 3. 2016 "Asociace pro porodní domy a centra, z.s.", která poskytuje odborné zázemí pro všechny vznikající porodní domy a centra a cíleně věnuje pouze třem pilířům:

  1. Vznik (sítě) porodních domů a center v ČR
  2. Vzdělávání porodních asistentek pro práci v porodních domech a centrech
  3. Komunikace faktů o porodní péči: www.faktaoporodu.cz

Původní projekt "Jak jinak" zůstává iniciativou a komunitou aktivních lidí, kteří i nadále sledují široký záběr celospolečenských změn v oblasti porodní péče, ve kterých se angažují již mnoho let i další organizace jako je Unie porodních asistentek, Česká konfederace porodních asistentek, Česká asociace dul, Hnutí za aktivní mateřství aj.

Iniciativa "Jak jinak" i "APODAC" jsou spolu úzce provázány lidsky i pracovně. Jak jinak? » APODAC!